Bli medlem av Skedsmo skiklubb

ØNSKER DU Å STØTTE KLUBBEN GJENNOM MEDLEMSKAP, MEN IKKE DELTA I TRENINGSGRUPPE?

Medlemskontingent er kr 300 per år. for enkeltmedlemmer og hovedmedlem familie. Tilhørende familiemedlemmer betaler kr 100 per år.

Send e-post til medlem@skedsmoskiklubb.no med

  • NAVN
  • ADRESSE
  • FØDSELSDATO


INNMELDINGSSKJEMA TIL TRENINGSGRUPPER

Som deltager på treningsgrupper må den aktive være medlem i Skedsmo Skiklubb. Hvis du ikke er medlem fra før, registreres du som medlem ved påmelding.

For treningsgruppene fra Allidrett til 8. klasse: Se her.

For treningsgruppe 9. klasse - senior: Se her.